Nhà Đẹp | Bếp Xinh nơi tập hợp những bài viết về dụng cụ nhà bếp cao cấp cho ngôi nhà đẹp bếp xinh của bạn
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiết bị nhà bếp Fagor. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiết bị nhà bếp Fagor. Hiển thị tất cả bài đăng

Bếp cảm ứng từ Fagor IF LIGHT 40S

Bếp cảm ứng từ Fagor IF LIGHT 40S
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor IF LIGHT 40S
Giá : 36,900,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Máy hút khử mùi ống khói Fagor 2CPT-90XT

Máy hút khử mùi ống khói Fagor 2CPT-90XT
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 2CPT-90XT
Giá : 11,950,000
Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 24 Tháng

Máy hút khói khử mùi Fagor 3CFT-Deep90V

Máy hút khói khử mùi Fagor 3CFT-Deep90V
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 3CFT-Deep90V
Giá : 53,800,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Máy hút khói khử mùi Fagor 3CFT-TILE

Máy hút khói khử mùi Fagor 3CFT-TILE
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 3CFT-TILE
Giá : 53,700,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Máy hút khử mùi đảo Fagor 6CFT-90V ISLA

Máy hút khử mùi đảo Fagor 6CFT-90V ISLA
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 6CFT-90V ISLA
Giá : 43,800,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Máy hút khử mùi đảo Fagor CFB-10000AIX

Máy hút khử mùi đảo Fagor CFB-10000AIX
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor CFB-10000AIX
Giá : 41,500,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Máy hút khử mùi đảo Fagor CFC-40AIX

Máy hút khử mùi đảo Fagor CFC-40AIX
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor CFC-40AIX
Giá : 43,600,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Máy hút khử mùi đảo Fagor 7CFT Nero Isla

Máy hút khử mùi đảo nấu Decorative Fagor 7CFT Nero Isla
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 7CFT Nero Isla
Giá : 59,900,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng


Bếp tủ liền lò Fagor 3CF-540SI

Bếp tủ liền lò Fagor 3CF-540SI
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 3CF-540SI
Giá : 24,950,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng


Bếp tủ liền lò Fagor 5CF-4VMCX

Bếp tủ liền lò Fagor 5CF-4VMCX
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 5CF-4VMCX
Giá : 42,200,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng


Bếp ga âm inox Fagor 6FI-4GLSX BUT

Bếp ga âm inox Fagor 6FI-4GLSX BUT
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 6FI-4GLSX BUT
Giá : 9,950,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Bếp ga kết hợp điện Fagor 6FID-31MLSX BUT

Bếp ga kết hợp điện Fagor 6FID-31MLSX BUT
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 6FID-31MLSX BUT
Giá : 8,900,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Bếp ga âm inox Fagor 3FI-95GLSTX BUT

Bếp ga âm inox Fagor 3FI-95GLSTX BUT
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 3FI-95GLSTX BUT
Giá : 25,900,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Bếp ga âm kính Fagor 3PCS8 G2WDB

Bếp ga âm kính Fagor 3PCS8 G2WDB

Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 3PCS8 G2WDB
Giá : 7,950,000
Xuất xứ : Malaysia
Bảo hành : 24 Tháng

Bếp ga âm kính Fagor 6CFI-4GLS BUT

Bếp ga âm kính Fagor 6CFI-4GLS BUT
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 6CFI-4GLS BUT
Giá : 15,700,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Bếp ga âm kính Fagor 6CFI-5GLSTA BUT

Bếp ga âm kính Fagor 6CFI-5GLSTA BUT
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 6CFI-5GLSTA BUT
Giá : 16,900,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Bếp ga âm kính Fagor CFI-3GLSTA BUT

Bếp ga âm kính Fagor CFI-3GLSTA BUT
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor CFI-3GLSTA BUT
Giá : 14,300,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Bếp ga âm kính Fagor CFI-4GLSTA BUT

Bếp ga âm kính Fagor CFI-4GLSTA BUT
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor CFI-4GLSTA BUT
Giá : 15,950,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Bếp điện Vitroceramic Fagor VFI-400I

Bếp điện Vitroceramic Fagor VFI-400I
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor VFI-400I
Giá : 12,950,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng


Bếp điện Vitroceramic Fagor 2VFT-211AS

Bếp điện Vitroceramic Fagor 2VFT-211AS
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 2VFT-211AS
Giá : 17,200,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng


Bếp điện Vitroceramic Fagor 2V-32TS

Bếp điện Vitroceramic Fagor 2V-32TS
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 2V-32TS
Giá : 15,800,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng


Bếp điện Vitroceramic Fagor 2VFT-700AS

Bếp điện Vitroceramic Fagor 2VFT-700AS
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor 2VFT-700AS
Giá : 19,500,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng


Bếp điện Vitroceramic Fagor VF-Slide 63S

Bếp điện Vitroceramic Fagor VF-Slide 63S
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor VF-Slide 63S
Giá : 19,950,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Bếp điện Vitroceramic Fagor VF-Slide 78S

Bếp điện Vitroceramic Fagor VF-Slide 78S

Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor VF-Slide 78S
Giá : 24,250,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-4AX

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-4AX
Nhà đẹp - Bếp xinh - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp
Tư vấn mua bán Thiết bị nhà bếp:
Liên Hệ : 0936 28 1369 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hãng sản xuất : Fagor
Model : Fagor IF-4AX
Giá : 34,800,000
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 24 Tháng

 
Thiết Bị Bếp Đẹp | Máy Bơm Nhập Khẩu | Phòng Cháy Chữa Cháy
Copyright © 2012. Nhà Đẹp | Bếp Xinh - All Rights Reserved
Hotline 0936.28.1369 - Email : em_va_toi.1234@yahoo.com
Powered by